پرسونال برندینگ

بزن بره مهدی بیگدلی

بزن بره – بهترین راهکار برای موفقیت اشخاص و کسب‌وکارهای کوچک در شبکه‌های اجتماعی

گری وی

یک بزرگ‌تر از صفره – ذهنیتِ برنده برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

برندسازی شخصی

دو مدل برندسازی شخصی – یا چنین نمای که باشی، یا چنان باش که نمایی

ترس از قضاوت دیگران

چرا از نشون دادن خودمون تو شبکه‌های اجتماعی می‌ترسیم؟

استراتژی آشغالی

تبیین استراتژی آشغالی

بهترین متن بیو

بهترین متن بیو برای شبکه‌های اجتماعی

مدل محتوای گری وی

مدل محتوای گری وی

برندسازی شخصی

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ

تعریف برند و برندینگ

تعریف برند و برندینگ