دوره سواد رسانه کِرَش کورس

۱- مقدمه سواد رسانه

۲- تاریخ سواد رسانه، بخش اول

۳- تاریخ سواد رسانه، بخش دوم

۴- رسانه و ذهن

۵- رسانه و پول

۶- اثرگذاری، اقناع

۷- تبلیغات آنلاین

۸- مالکیت رسانه

۹- سیاست رسانه‌ای

۱۰- جنبه تاریک رسانه

۱۱- مهارت‌های رسانه‌ای

۱۲- سوادهای آینده

دیدگاهتان را بنویسید