انتقاد در شبکه‌های اجتماعی – قسمت ۱۰ | ۹۷/۱۲/۲۵


گدایی توجه ۲ – قسمت ۹ | ۹۷/۱۲/۲۱


گدایی توجه – قسمت ۸ | ۹۷/۱۲/۱۹


ضبط تیزر – قسمت ۷ | ۹۷/۱۲/۱۷


ورسای – قسمت ۶ | ۹۷/۱۲/۱۶


ی صبح تا ظهر – قسمت ۵ | ۹۷/۱۲/۱۵


مالیچی – قسمت ۴ | ۹۷/۱۲/۱۴


دو دیدگاه در پرسونال برندینگ – قسمت ۳ | ۹۷/۱۲/۱۳


مستند آشغالی – قسمت ۲ | ۹۷/۱۲/۱۲


نیاز داریم به آدم خوبا – قسمت ۱ | ۹۷/۱۲/۱۱