پرسونال برندینگ

چگونه اینفلوئنسر شویم

چگونه اینفلوئنسر شویم – راهکار کاربردی برای متخصصین

اینفلوئنسر یا رهبر فکری چه ذهنیتی داره و برای مرجع شدن و اثرگذار بودن چه کارایی باید انجام بده

چطور شروع کنیم به تولید محتوا

چطور شروع کنیم به تولید محتوا – روش WHW گری وی

چی؟ چطور؟ کجا؟ گری وی بر اساس این سه مرحله توضیح می‌ده چطور باید شروع کنیم به تولید محتوا

بزن بره مهدی بیگدلی

بزن بره – بهترین راهکار برای موفقیت اشخاص و کسب‌وکارهای کوچک در شبکه‌های اجتماعی

گری وی

یک بزرگ‌تر از صفره – ذهنیتِ برنده برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی

با این کانسپت همیشه امید و انگیزه برای ادامه‌ی کار داری و کوچکترین چیزا برات با معنی می‌شه

برندسازی شخصی

دو مدل برندسازی شخصی – یا چنین نمای که باشی، یا چنان باش که نمایی

ترس از قضاوت دیگران

چرا از نشون دادن خودمون تو شبکه‌های اجتماعی می‌ترسیم؟

استراتژی آشغالی

تبیین استراتژی آشغالی

بهترین متن بیو

بهترین متن بیو برای شبکه‌های اجتماعی

مدل محتوای گری وی

مدل محتوای گری وی

برندسازی شخصی

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ

تعریف برند و برندینگ

تعریف برند و برندینگ