با چرا شروع کنید

تعداد جلسات: ۱۴ جلسه
مدت زمان: ۱۱ ساعت
نوع دوره: آنلاین، تصویری
تاریخ برگزاری: اسفند ۱۴۰۰
موضوع: رهبری، برندینگ
منبع: کتاب با چرا شروع کنید

کارخانه محتوا

تعداد جلسات: ۸ جلسه
مدت زمان: ۵ ساعت
نوع دوره: تصویری
تاریخ برگزاری: آبان ۱۴۰۰
موضوع: کارآفرینی، رسانه
منبع: کتاب کارخانه محتوا

ادبیات تبلیغ

تعداد جلسات: ۱۴ جلسه
مدت زمان: ۱۲ ساعت
نوع دوره: آنلاین، تصویری
تاریخ برگزاری: تیر ۱۴۰۰
موضوع: تبلیغات، کپی‌رایتینگ
منبع: کتاب ادبیات تبلیغ