انواع شبکه های اجتماعی

جلسه هفتم: انواع شبکه‌های اجتماعی

[jwp-video n=”1″]

  • رسانه که بود و چه کرد
  • آشنایی با شبکه‌های اجتماعی
  • چقدر روی کدوم زمان بذاریم