شناخت رسانه‌های اجتماعی

این دوره به صورت لایو اینستاگرامی از پیج mimbigdeli روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می‌شه. فرداش فایل صوتی لایو همین‌جا قابل دانلوده.

 • معرفی دورهMP3
  ۱۰ مگ | ۲۲ دقیقه | ۰۱/۰۳/۰۷
 • نظریات مارشال مک‌لوهانMP3
  ۱۱ مگ | ۲۳ رقیقه | ۰۱/۰۳/۰۹
 • نکتۀ اصلی را فراموش نکنید!MP3
  ۱۵ مگ | ۳۲ دقیقه | ۰۱/۰۳/۱۰
 • رسانه‌های اجتماعی به مثابه تکنولوژیMP3
  ۱۱ مگ | ۲۳ دقیقه | ۰۱/۰۳/۱۸
 • پلتفرم و زمینۀ اقتصادی ایجاد شبکه‌های اجتماعیMP3
  ۱۶ مگ | ۳۴ دقیقه | ۰۱/۰۳/۲۲
 • تاریخچه اینترنتMP3
  ۱۴ مگ | ۳۱ دقیقه | ۰۱/۰۳/۲۵
 • تاریخچه وبMP3
  ۱۴ مگ | ۳۰ دقیقه | ۰۱/۰۳/۲۹
 • تاریخچه شبکه‌های اجتماعیMP3
  ۱۷ مگ | ۳۶ دقیقه | ۰۱/۰۴/۰۱
 • پنج دیدگاه مختلف در مورد اینترنتMP3
  ۱۳ مگ | ۲۸ دقیقه | ۰۱/۰۴/۰۵
 • اینترنت در مقابل کتابMP3
  ۱۷ مگ | ۳۵ دقیقه | ۰۱/۰۴/۰۸
 • دفاع به شکل جنگ دائمیMP3
  ۱۳ مگ | ۲۹ دقیقه | ۰۱/۰۴/۱۲
 • اینترنت ادامۀ ماشین چاپMP3
  ۱۴ مگ | ۳۰ دقیقه | ۰۱/۰۴/۲۲
 • اینترنت شکل جدید کتابتMP3
  ۱۰ مگ | ۲۸ دقیقه | ۰۱/۰۴/۲۶
 • اینفوسفر و آزادیMP3
  ۱۰ مگ | ۲۹ دقیقه | ۰۱/۰۵/۰۵
 • اینترنت، شبیه‌سازی ارتباط مغزهای ماMP3
  ۱۰ مگ | ۲۸ دقیقه | ۰۱/۰۵/۰۹
 • داده، اطلاعات، دانشMP3
  ۱۰ مگ | ۲۹ دقیقه | ۰۱/۰۵/۱۲
 • ویسدامMP3
  ۹ مگ | ۲۵ دقیقه | ۰۱/۰۵/۱۹

بعد از خرید اشتراک لینک تمام دوره‌های آموزشی نمایش داده می‌شه

اگه قبلاً اشتراک خرید برای دسترسی به دوره لطفاً وارد شو
خرید اشتراک