تریستان هریس

چرا هر روز ۱۵۰ بار گوشی خود را چک می‌کنید