زمان جلسات

یکشنبه و چهارشنبه ساعت 11 صبح: تفصیل کتاب «کار»
یکشنبه و چهارشنبه ساعت 13: رهبری به سبک ست گادین
شنبه ساعت 11 و 13: با چرا شروع کنید
جلسات به صورت لایو از کانال آپارات mimbigdeli پخش می‌شه