کتاب چرا کار می کنیم

پول مهمترین محرک نیست: تفصیل کتاب «چرا کار می‌کنیم؟» بری شوارتز

واقعاً ما فقط برای پول کار می‌کنیم یا این ذهنیتیه که بعضیا باعث شدن نسبت به کار پیدا کنیم؟

تو این جلسات تمرکزمون رو اینه که با توجه به چیزایی که آقای بری شوارتز تو کتاب «چرا کار می‌کنیم؟» آورده، بفهمیم اساساً چی توی کار هست که ما دنبالش هستیم، بلکه بتونیم با پیدا کردن اون رضایت و انگیزه‌مون از کار رو بیشتر کنیم تا نه‌تنها موفق بشیم، بلکه موفق بمونیم.

۱- معرفی نویسنده، سخنرانی تد «تناقض انتخاب» | ۰۱/۰۲/۰۷

۲- معرفی نویسنده، سخنرانی تد «در باب فقدان خرد» | ۰۱/۰۲/۱۱

۳- مقدمه، سوال کلیدی، چرا کار می‌کنیم؟ | ۰۱/۰۲/۱۴

۴- مقدمه، سوال کلیدی، رفع نیازهای درونی و بیرونی | ۰۱/۰۲/۱۸

۵- مقدمه، سوال کلیدی، کار فعالیتی یکنواخت و کشندۀ روح | ۰۱/۰۲/۲۱

۶- منطق نادرست، راه حل چماق و هویج نیست | ۰۱/۰۲/۲۵

۷- منطق نادرست، از آدام اسمیت تا تیلور | ۰۱/۰۲/۲۸

۸- منطق نادرست، تبدیل ایده‌های غلط به درست | ۰۱/۰۳/۰۱

۹- وقتی کار خوب است، چرا افراد کمی از کارشان احساس رضایت می‌کنند؟ | ۰۱/۰۳/۰۴

۱۰- وقتی کار خوب است، غایت و علت غایی | ۰۱/۰۳/۰۸

۱۱- وقتی کار خوب است، تفاوت شغل، حرفه و رسالت | ۰۱/۰۳/۱۱

۱۲- وقتی کار خوب است، کنترل و بازدهی | ۰۱/۰۳/۱۵

۱۳- وقتی کار خوب است، معنا در آرایشگاه و تولید موکت | ۰۱/۰۳/۱۸

۱۴- وقتی کار خوب است، ضرورت هدف والا | ۰۱/۰۳/۲۲

۱۵- وقتی کار خوب است. شرکت خوب، کارکنان متعهد | ۰۱/۰۳/۲۵

۱۶- وقتی کار خوب است، تبدیل دور باطل به دور مطلوب | ۰۱/۰۳/۲۹

۱۷- وقتی کار خوب است، رقابت افراد خودخواه | ۰۱/۰۴/۰۱

۱۸- چگونه کار خوب بد می‌شود، افراد ذاتاً تنبل‌اند و از کارمتنفر | ۰۱/۰۴/۰۵

۱۹- چگونه کار خوب بد می‌شود، کار خشک و لطیف | ۰۱/۰۴/۰۸

۲۰- چگونه کار خوب بد می‌شود، استانداردسازی | ۰۱/۰۴/۱۲

۲۱- چگونه کار خوب بد می‌شود، داون‌گِرِید از رسالت به شغل | ۰۱/۰۴/۲۲

۲۲- چگونه کار خوب بد می‌شود، تأثیر معکوس مشوق‌های مالی | ۰۱/۰۴/۲۶

۲۳- چگونه کار خوب بد می‌شود، اثر نامطلوب تبدیل مسئلۀ اخلاقی به اقتصادی | ۰۱/۰۴/۲۹

۲۴- چگونه کار خوب بد می‌شود، کار بدون درستکاری | ۰۱/۰۵/۰۲

۲۵- فناوری اندیشه، تمایز اکتشاف و اختراع | ۰۱/۰۵/۰۹

۲۶- فناوری اندیشه، فناوری فقط مربوط به اشیا نیست | ۰۱/۰۵/۱۲

۲۷- فناوری اندیشه، کار انسان را تغییر می‌دهد | ۰۱/۰۵/۱۶

۲۸- فناوری اندیشه، کار نویزی و دیستورشن واقعیت | ۰۱/۰۵/۱۹

۲۹- فناوری اندیشه، پیشگویی خودانجام | ۰۱/۰۵/۲۳

۳۰- فناوری اندیشه، اثر ایدئولوژی مستتر در ساختارها | ۰۱/۰۵/۲۶

۳۱- فناوری اندیشه، تعهد | ۰۱/۰۵/۳۰

۳۲- فناوری اندیشه، پر و بال دادن به گزینه‌های جایگزین | ۰۱/۰۶/۰۲

۳۳- آیندۀ کار، تغییر نگرش نسبت به بهره‌وری | ۰۱/۰۶/۰۶

۳۴- آیندۀ کار، خود در جست‌وجوی معنا | ۰۱/۰۶/۰۹

۳۵- آیندۀ کار، زمینه‌سازی برای اتوپیا | ۰۱/۰۶/۱۳