عضویت

اشتراک ۱ ماهه

۳۰,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام دوره‌های آموزشی
دانلود: هر هفته ۷ فایل

[purchase_link id=”33872″ price=”0″ direct=”true” text=”پرداخت” style=”text”]

اشتراک ۱ ساله

۳۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمام دوره‌های آموزشی
دانلود: هر ماه ۳۰ فایل

[purchase_link id=”33883″ price=”0″ direct=”true” text=”پرداخت” style=”text”]