چطور رسانه‌های اجتماعی با اعتیاد کمتر بسازیم

چطور رسانه‌های اجتماعی با اعتیاد کمتر بسازیم – تریستان هریس

ارزش یه نهنگ تا زمانی که زنده باشه بیشتر از مرده‌شه و ارزش یه درخت بیشتر از الواریه که شبیه درخته اما تو شبکه‌های اجتماعی وقتی معتاد، حواس‌پرت عصبی، افراطی و بی‌اطلاع می‌شیم ارزش بیشتری داریم