جارون لنیر

نظریۀ شأن یا جایگاه داده از جارون لنیر

الان شرکت‌های بزرگ دارن از ما بدون اینکه بفهمیم داده استخراج می‌کنن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ پول داده‌هایی که از ما دارن می‌گیرن رو بگیریم