شناخت رسانه‌های اجتماعی

شناخت رسانه‌های اجتماعی

برای شناخت رسانه‌های اجتماعی نمی‌شه به بستر تاریخی، نظریات مرتبط با رسانه یا چیزهای مشابه بی‌توجه بود.

تو این پست نتیجۀ گشت‌وگذار نویسنده در مورد این موضوع مهم به اشتراک گذاشته شده. امیدوارم به کار باشه.

مقالات مرتبط

ویدیوهای مرتبط

۲- مستند سرمایه‌داری نظارتی – شوشانا زوبوف

۳- مصاحبه مجله وایرد با یوال نوح هراری و تریستان هریس

آدیوبلاگ‌های مرتبط

لایو اینستاگرامی «شناخت رسانه‌های اجتماعی»

۱- مقدمه | ۰۱/۰۳/۰۷

۲- نظریات مارشال مک‌لوهان | ۰۱/۰۳/۰۹

۳- نکتۀ اصلی را فراموش نکنید! | ۰۱/۰۳/۱۰

۴- رسانه‌های اجتماعی به مثابه تکنولوژی | ۰۱/۰۳/۱۸

۵- پلتفرم و زمینۀ اقتصادی ایجاد شبکه‌های اجتماعی | ۰۱/۰۳/۲۲

۶- تاریخچه اینترنت | ۰۱/۰۳/۲۵

۷- تاریخچه وب | ۰۱/۰۳/۲۹

۸- تاریخچه شبکه‌های اجتماعی | ۰۱/۰۴/۰۱

۹- پنج دیدگاه مختلف در مورد اینترنت | ۰۱/۰۴/۰۵

۱۰- اینترنت در مقابل کتاب | ۰۱/۰۴/۰۸

۱۱- دفاع به شکل جنگ دائمی | ۰۱/۰۴/۱۲

۱۲- اینترنت ادامۀ ماشین چاپ | ۰۱/۰۴/۲۲

۱۳- اینترنت شکل جدید کتابت | ۰۱/۰۴/۲۶

۱۴- اینفوسفر و آزادی | ۰۱/۰۵/۰۵

۱۵- اینترنت، شبیه‌سازی ارتباط مغزهای ما | ۰۱/۰۵/۰۹

۱۶- داده، اطلاعات، دانش | ۰۱/۰۵/۱۲

۱۷- ویسدام | ۰۱/۰۵/۱۹

۱۸- کلان‌داده در جهت پیش‌بینی | ۰۱/۰۵/۲۳

۱۹- کلان‌داده چقدر کلان است؟ | ۰۱/۰۵/۲۶

۲۰- میزان تورم اقتصادی و صف‌های پمپ بنزین | ۰۱/۰۵/۳۰

۲۱- کارگران داده برای کیفیت بیشتر | ۰۱/۰۶/۰۲

۲۲- جرمی بنتام و زندان سراسربین | ۰۱/۰۶/۰۹

۲۳- جمع‌بندی کلان‌داده | ۰۱/۰۶/۱۳

۲۴- توجه چیست؟ | ۰۱/۰۶/۱۶

۲۵- اقتصاد توجه | ۰۱/۰۶/۲۰

۲۶- رقابت بر سر توجه بیشتر | ۰۱/۰۶/۲۷

دیدگاهتان را بنویسید