۳ روز از پرکارترین روزهای عمرم. ساعت ۶ بعدظهر توی تهران نهمین جمشیم رو برگزار کردیم. بعد از تموم شدنش رفتیم سمت ترمینال جنوب و شب راه افتادیم سمت مشهد. بعد ظهر توی مشهد یه دورهمی داشتیم که نزدیک ساعت ۷ تموم شد و بعدش برگشتم دوباره ترمینال تا بیام سمت تهران. صبح رسیدم تهران و رفتم سرِ اولین جلسۀ حضوری دوره پرسونال برندینگ.

ویدیوهای مشابه

خبرنامۀ پیامکی

هر ماه پستای جدید رو از طریق پیامک خبر می‌دم. هر زمان خواستی می‌تونی لغوش کنی

اشتراک پیامک

اعضا: 560 نفر