کتاب کارخانه محتوا

کارخانه محتوا: کارآفرینی به وسیلۀ جذب مخاطب وفادار

۱- مقدمه

۲- شروع صفر

۳- نقطه مطلوب

۴- جهت‌گیری محتوا

۵- ایجاد پایگاه

۶- جمع کردن مخاطب

۷- متنوع‌سازی

۸- درآمدزایی

۹- جمع‌بندی

دیدگاهتان را بنویسید

1 دیدگاه دربارهٔ «کارخانه محتوا: کارآفرینی به وسیلۀ جذب مخاطب وفادار»