۳۳

استراحت کار ذهنی کار جسمی، و استراحت کار جسمی خوابه. کار فکر کردی تبلت و موبایل استراحت نیست. استراحت بعد از کار فکری جمع کردن کتاباس، پیاده‌رویه. از خستگی کار ذهنی به خواب پناه ببری بدتر دچار استرس و وسواس میشی. [دکتر عزیزی، نمی‌شناسمش]

برچسب‌ها: کار | کار عمیق | وسواس