با چرا شروع کنید: دستیابی به موفقیت ماندگار بر اساس یک الگوی طبیعی

سخنرانی «سایمون سینک» با عنوان دایره طلایی، ۲۰۰۹

مقدمه کتاب

۱- مقدمه، نیروی محرک جمعیت – ۰۱/۰۸/۲۸

۲- مقدمه، چرایی کتاب – ۰۱/۰۸/۲۸


۳- فصل اول، فکر می‌کنیم می‌دانیم – ۰۱/۰۹/۰۵

۴- فصل اول، چگونه تصمیم درست بگیریم؟ – ۰۱/۰۹/۰۵

دوره «با چرا شروع کنید»

۱- چماق و هویج | اسفند ۱۴۰۰

۲- دایره طلایی | اسفند ۱۴۰۰

۳- اصول زیست‌شناسی | اسفند ۱۴۰۰

۴- شفافیت، نظم و ثبات قدم | اسفند ۱۴۰۰

۵- ظهور اعتماد | اسفند ۱۴۰۰

۶- نقطه عطف | اسفند ۱۴۰۰

۷- با چرا شروع کنید اما بدانید چطور | اسفند ۱۴۰۰

۸- چرایی و چگونگی را بشناسید، سپس به سراغ چیستی بروید | اسفند ۱۴۰۰

۹- بیشتر گوش کنید تا اینکه حرف بزنید | اسفند ۱۴۰۰

۱۰- وقتی چرایی مبهم می‌شود | اسفند ۱۴۰۰

۱۱- جدایی اتفاق می‌افتد | اسفند ۱۴۰۰

۱۲- خاستگاه چرایی | اسفند ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

3 دیدگاه دربارهٔ «با چرا شروع کنید: دستیابی به موفقیت ماندگار بر اساس یک الگوی طبیعی»