با چرا شروع کنید: دستیابی به موفقیت ماندگار بر اساس یک الگوی طبیعی

۱- مقدمه، نیروی محرک جمعیت – ۰۱/۰۸/۲۸

۲- مقدمه، چرایی کتاب – ۰۱/۰۸/۲۸


۳- فصل اول، فکر می‌کنیم می‌دانیم – ۰۱/۰۵/۰۹

۴- فصل اول، چگونه تصمیم درست بگیریم؟ – ۰۱/۰۹/۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

3 دیدگاه دربارهٔ «با چرا شروع کنید: دستیابی به موفقیت ماندگار بر اساس یک الگوی طبیعی»