مهدی بیگدلی

کار یعنی کمک کردن

وقتی همه دنبال انسان‌تر شدن هستیم چرا بهش بی‌توجهی کنیم. چرا نباید پیگیرش باشیم؟
وقتی کار یکی از مهمترین فعالیت‌های ما در جهت انسان‌تر شدنه چرا با رشد مستمر در جهت صرفاً ماده جایگزینش می‌کنیم؟

در حال تلاش برای انسان‌تر شدن و کمک کردن به کسایی که باور دارن کار یعنی کمک کردن.

زمان جلسات

یکشنبه و چهارشنبه ساعت 11 صبح: تفصیل کتاب «کار»
یکشنبه و چهارشنبه ساعت 13: رهبری به سبک ست گادین
شنبه ساعت 11: شناخت رسانه‌های اجتماعی
جلسات به صورت لایو از کانال آپارات mimbigdeli پخش می‌شه