مهدی بیگدلی

مصرفتو کم کن، تولیدت زیاد می‌شه

به‌نظرم تفاوت یه کشور جهان سوم با یه کشور جهان اول به میزان مصرف و تولیده. اگه هر فردی که تو حوزه‌ی خاصی، دانش و تجربه‌ی به‌دردبخوری داره به‌اندازه‌ی یک پنجم محتوایی که هر روز مصرف می‌کنه تولید کنه وضعیتمون خیلی بهتر می‌شه

دارم سعی می‌کنم به کسایی که می‌خوان با محتوا به مردم کمک کنن، کمک کنم