موفقیت

موفقیت یک مسیر پیوسته و مداوم است نه یک خط مستقیم

سخنرانی اول در سال ۲۰۰۵ توسط ریچارد سنت جانسون پیرامون ۸ راز موفقیت در قالب سخنرانی های تد انجام شده. و سخنرانی بعد در سال ۲۰۰۹ یعنی ۴ سال بعد.

تو سخنرانی سال ۲۰۰۵ ریچارد سنت جانسون موفقیت رو در قالب یک خط مستقیم ترسیم میکنه که از نقطه ناموفقیت شروع میشه و در نهایت به نقطه موقیت میرسه.

برای رسیدن به نقطه موفقیت ۸ راز رو مطرح میکنه که باعث میشه این مسیر طی بشه و به موفقیت ختم بشه.

اما چهار سال بعد سخنرانی جدیدی انجام میده که در اون موفقیت رو نقطه پایانی مسیر نمیدونه بلکه کل مسیر رو موفقیت میبینه.

۸ راز موفقیت – سال ۲۰۰۵

بر اساس ۵۰۰ مصاحبه که از تدیها انجام شده، ۸ راز موفقیت به این شکل گردآوری شده:

  1. اشتیاق (تدیها بخاطر عشق کار میکنند نه پول)
  2. کار (تدیها کارشان لذت بخش است و سخت کار میکنند)
  3. شایستگی (هیچ جادویی وجود ندارد، تمرین، تمرین، تمرین)
  4. تمرکز (تمرکز فقط روی یک چیز)
  5. هل دادن (خود را از لحاظ جسمی و روحی هل بدهید)
  6. خدمت (باید چیزی ارزشمند را به دیگران ارائه دهید)
  7. ایده (خلق ایده هرگز جادوی خلاقیت نیست)
  8. سماجت (سماجت اولین دلیل موفقیت است)

موفقیت یک مسیر متدوام است – سال ۲۰۰۹