همه دورغ می گویند

تنفر در حرف، علاقه در عمل

وقتی نیوزفید فیس‌بوک برای اولین بار اجرایی شد در عرض فقط چند روز بیشتر از ۱ میلیون نفر به این ماجرا اعتراض کردنی ولی…