چرا باید از شکلکها استفاده کنیم؟

امروزه ما تقریبا از نیمی از ارتباطاتمون از طریق شبکه های اجتماعی و فضای سایبر انجام میشه. ما همگی عادت کردیم برای نشون دادن حالتهامون ازشکلکها استفاده کنیم, چون با مخاطبمون روبرو نیستیم تا حالتهای چهره ما برای مخاطب مشخص باشه.

وبسایتی طی مقاله ای که در مورد تحقیقات روانشناسان برای تشخیص شخصیت افراد بر اساس شکلکهای مورد استفاده اونها در وب انجام شده اینطور عنوان کرده که این روانشناسان در حین تحقیقات متوجه شدند که جملات دارای شکلک برخلاف جملات بدون شکلک هم بخش راست مغز و هم بخش چپ مغز رو تحریک میکنند.

جملات دارای شکلک هم سمت راست و هم سمت چپ مغز را درگیر میکنند

بخش راست مغز کنترل احساسات رو بعهده داره و بخش چپ مغز بیشتر مربوط به تجزیه و تحلیلهای منطقی هست. در ارتباطات کلامی صرف، مثلا از پشت تلفن، فقط این بخش مغز درگیر میشه و بخش سمت راست خیلی درگیر نیست.

شکلک

البته بحثهای تجربی توسط افرادی که در این زمینه یعنی بازاریابی اینترنتی و بازاریابی شبکه های مجازی فعال هستند موجود هست، که نشون میده طبق آمارها، پستهایی که در اونها از شکلک استفاده شده بازخورد بهتر و قویتری نسبت به پستهای بدون شکلک دارند.

جالبه بدونید ذهن انسان اطلاعات تصویری رو ۶۰۰۰۰ برابر سریعتر نسبت به اطلاعات غیر تصویری پردازش میکنه و نسبت به اونها عکس العمل نشون میده.

حرفه ای ها از شکلکها استفاده میکنند

پس حتما از شکلکها در پستهای اینشتاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی استفاده کنید. میشه حتی از اونها در پروفایل هم استفاده  خلاقانه کرد تا از اون حالت خشک و بیروح خارج بشه. توی کامنتایی که ارسال میکنیم و جاهایی از این دست حتما از شکلکها استفاده کنید.