جارون لنیر

نظریۀ شأن یا جایگاه داده از جارون لنیر

الان شرکت‌های بزرگ دارن از ما بدون اینکه بفهمیم داده استخراج می‌کنن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ پول داده‌هایی که از ما دارن می‌گیرن رو بگیریم

همه دورغ می گویند

تنفر در حرف، علاقه در عمل

وقتی نیوزفید فیس‌بوک برای اولین بار اجرایی شد در عرض فقط چند روز بیشتر از ۱ میلیون نفر به این ماجرا اعتراض کردنی ولی…